Het Coachingstraject

Intake

Op basis van een intake wordt met jou de de gewenste resultaten van het traject bepaald en vastgelegd in een contract.

Thema’s

In de daarop volgende sessie(s) worden drie thema’s behandeld. Hierbij geldt dat er een oplossingsgerichte focus van toepassing is.

  1. Het onderzoeken van jouw waarden, drijfveren en motieven.
  2. Analyse van de problemen waar je met regelmaat tegen aan loopt en het bieden van oplossingen om dit patroon te doorbreken.
  3. Het ontwikkelen van de vaardigheden om gedragsalternatief toe te passen in concrete probleemsituaties.

Praktijk

De onderwerpen die tijdens een bijeenkomst aan de orde zijn gekomen worden in de praktijk toegepast. Vervolgens vindt er een evaluatie plaats. Concrete oefeningen in het omgaan met moeilijke situaties kunnen een onderdeel vormen van het traject. 

Afsluiting

Aan het einde van het traject wordt de coaching geëvalueerd en wordt bekeken in hoeverre de gewenste resultaten zijn gerealiseerd. Ook worden afspraken gemaakt over een eventuele voortzetting van het leerproces. Hierbij kan je altijd contact opnemen met de coach.

Vertrouwen

Informatie over het coachingstraject wordt uiteraard niet met derden besproken

Het leven is niet zozeer een leerproces over wie we zijn, maar een steeds beter en bewuster scheppingsproces van onszelf, een steeds grotere bevrijding van potentieel, een steeds mooiere versie van wie we kunnen zijn. (Jan Bommerez)

Back to Top