Persoonlijk statuut

Persoonlijk statuut

Persoonlijk statuut

Reacties uitgeschakeld voor Persoonlijk statuut

Mensen kunnen alleen goed met een verandering omgaan als ze beschikken over een onveranderlijk beeld van zichzelf. Je moet weten wat je belangrijk vindt. En daar helpt het Persoonlijk Statuut bij. 

Het persoonlijk statuut kun je beschouwen als een eigen grondwet. Je kunt je er door laten leiden, zowel bij belangrijke als bij alledaagse beslissingen. Vanwege het tijdloze karakter kun je er kracht uit putten in een periode van grote verandering. Het persoonlijke statuut is niet iets wat je op een namiddag schrijft. Het vergt zelfonderzoek en krijgt pas na vele versies zijn definitieve beslag. Je persoonlijke statuut geeft uitdrukking aan je waarden en opvattingen. Het wordt een maatstaf voor alles waar je mee te maken krijgt.

Het schrijven van jouw persoonlijk statuut

Vanuit jouw waarden en de rollen die je hebt ga je onderzoeken wat echt belangrijk is voor je. Je begint met het maken van een lijst met voor jouw belangrijke waarden. Bijvoorbeeld: respect, dankbaarheid, integriteit, vriendschap. Vervolgens maak je een lijst van de verschillende rollen die je hebt. Bijvoorbeeld: vader, echtgenoot, werknemer, kostwinnaar. 

Tenslotte bestaat een goed persoonlijk statuut uit vijf basisbestanddelen:

  • Het is persoonlijk
  • positief geformuleerd
  • in de tegenwoordige tijd, alsof het al zo is
  • visueel
  • met gevoel

Een voorbeeld zin uit een persoonlijk statuut

Voor de rol van vader: ‘Het geeft mij grote voldoening (gevoel) dat ik (persoonlijk) reageer (tegenwoordige tijd) met wijsheid, liefde, vastberadenheid en zelfbeheersing (positief) wanneer mijn kinderen zich niet gedragen zoals ik dat wil.’

(Het visuele zit hem er in dat je er een voorstelling van kunt maken).

Voorbeelden van een persoonlijk statuut

Voorbeeld 1: Ik zal steeds zoeken naar een evenwicht tussen mijn carrière en mijn gezin, want ze zijn allebei belangrijk voor mij. Mijn huis is de plaats waar ik met mijn gezin, mijn vrienden en mijn gasten plezier, rust en geluk vind. Het moet er schoon en ordelijk zijn, maar ook leefbaar. Wat we eten, lezen en waar we naar kijken wil ik met verstand kunnen kiezen. Ik wil dat mijn kinderen iets leren en hun talenten ontwikkelen. Ik wil ook dat ze weten wat liefde is en dat ze kunnen lachen. Ik hecht grote waarde aan de rechten, vrijheden en verantwoordelijkheden zoals die gelden binnen onze democratische samenleving. Ik wil dat mijn stem meetelt. Want als burger voel ik mij betrokken bij wat er gebeurt, en wil ik van alles op de hoogte blijven. Ik wil iemand zijn die initiatieven neemt om mijn doelstellingen te verwezenlijken. Ik wil zelf kunnen ingrijpen in mijn omstandigheden en ze niet volledig door anderen laten bepalen. Ik zal er voortdurend naar streven om nergens aan verslaafd te raken en destructieve gewoonten verre van mij houden. Ik wil mezelf eigenschappen aanleren die mij bevrijden van oude stigma’s en mijn keuzemogelijkheden vergroten. Geld is er om mij te dienen en niet omgekeerd. In de toekomst wil ik financieel onafhankelijk zijn. Ik zal mijn wensen ondergeschikt maken aan mijn middelen. Behalve voor mijn huis en voor mijn auto zal ik proberen geen schulden te maken. Ik wil kunnen sparen en daarom minder uitgeven dan ik verdien. Tenslotte wil ik mijn geld en mijn talenten kunnen gebruiken om het leven voor anderen aangenamer te maken.

Voorbeeld 2: Mijn hoofddoel is leven op een integere manier en iets betekenen in het leven van anderen. Ik probeer dit op de volgende wijze te verwezenlijken: Ik wil iets doen aan liefdadigheid: ik kies iemand, wie dat ook is en hou van haar. Ik offer mij op: ik wijd mijn tijd, talenten en middelen aan mijn levensdoel. Ik wil anderen inspireren. Ik probeer die dingen te doen, die voor anderen daadwerkelijk van enig belang zijn in hun leven. Om mijn levensdoel te realiseren zijn de volgende rollen voor mij het meest belangrijk. Mijn vrouw is de voornaamste persoon in mijn leven. Ons gemeenschappelijke doel is harmonie, inzet, liefdadigheid en zuinigheid. Als vader wil ik mijn kinderen op weg helpen naar een gelukkig bestaan. Als zoon sta ik klaar als mijn familie echt een beroep op me doet. In de rol van vernieuwer realiseer ik ontwikkelingen ter verbetering van grote organisaties en bedrijven. En als leerling leer ik elke dag iets bij.

Tenslotte

Je kunt ook als gezin een statuut schrijven of met je team op het werk een organisatiestatuut maken.

Maak er iets moois van.

About the author:

Vliegendeolifant is in 2010 opgericht door René Pieneman (1972). Na zijn studie Bedrijfskunde had hij diverse functies in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening. Tien jaar volgde hij meditatieretraites, reisde hij twee jaar in Zuidoost Azië en sinds vijf jaar volgt hij coachingsopleidingen waardoor hij bijzondere interesse in de mogelijkheden van de mens ontwikkelde.

Back to Top