Project Management

Medewerkers worden van tijd tot tijd verzocht mee te werken in een project van de organisatie. Veelal omdat ze vanuit hun expertise en rol een bijdrage kunnen leveren aan het beoogde projectresultaat. Ze worden dan geconfronteerd met een andere manier van werken.

 

Back to Top